Προστατευόμενες φυσικές περιοχές, το παράδειγμα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

Εισαγωγή του φοιτητή στο τι συνιστά ένας φορέας διαχείρισης και ποιες είναι οι αρμοδιότητές του και να αντιληφθεί τη σημασία του έργου του, μέσω αναφοράς στο πρόγραμμα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.

 

Λέξεις κλειδιά:Αρμοδιότητες και Έργο Φορέων Διαχείρισης, Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου