Οικολογικές υπηρεσίες & ανάπτυξη οικοτουρισμού

Aνάλυση στις οικολογικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι φορείς διαχείρισης καθώς και στους τομείς προτεραιότητας μιας παράκτιας περιοχής προστασίας όπως το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο. Δίνεται βαρύτητα στην ανάπτυξη τόσο της επιχειρηματικής όσο και της εκπαιδευτικής-ενημερωτικής δραστηριότητας, και ειδικά στο κομμάτι του εναλλακτικού τουρισμού και στη χάραξη κοινής πολιτικής με την τοπική κοινωνία.

 

Λέξεις κλειδιά:Τομείς Προτεραιότητας ΦΔ, Εκπαιδευτική-Ενημερωτική Δραστηριότητα, Εναλλακτικός Τουρισμός