Κλίμακες διατήρησης και Πράσινες υποδομές

Γνωριμία του φοιτητή με τη σημασία της κλίμακας για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών αναλόγως του στόχου και τη χρησιμότητα των πράσινων υποδομών ως εργαλείο για την επίτευξή του έχοντας διπλό όφελος τόσο για την κοινωνία όσο και το περιβάλλον.

 

Λέξεις κλειδιά:Χωρική Κλίμακα στη Διαχείριση, Πράσινες Υποδομές.