Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στην αναγκαιότητά του, στα προϊόντα του ηλεκτρονικού εμπορίου και στις θεματικές ενότητες, στα χαρακτηριστικά του και στις δυνατότητές του, στα πλεονεκτήματα και στους περιορισμούς του, στις μορφές του ηλεκτρονικού εμπορίου, στα στάδια υιοθέτησής του, στις διαδραστικές υπηρεσίες, στις εταιρικές ιστοσελίδες, στη διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και τέλος, στο Electronic Data Interchange.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ηλεκτρονικό εμπόριο, διαδραστικές υπηρεσίες, εταιρικές ιστοσελίδες, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, στο Electronic Data Interchange.