Αναγέννηση

Η κατασκευή πυροβόλων και η συγκρότηση σώματος πυροβολικού, φεουδαρχική βασιλεία, κρατική εξουσία.

Λέξεις Κλειδιά: πυροβόλα όπλα, αναγέννηση, δημιουργία κρατών (κρατικών μηχανισμών), βασιλική εξουσία, Μακιαβέλι, Αψβούργοι, μισθοφόροι, Ελβετοί μισθοφόροι, ισπανικό πεζικό, Φλωρεντία

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Αναγέννηση

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Αναγέννηση