Το λεγόμενο συνοπτικό πρόβλημα κι οι λύσεις που προτάθηκαν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα I

Συνοπτικό πρόβλημα, ορισμός, ιστορία έρευνας, η στάση της αρχαίας Εκκλησίας.

 

Λέξεις Κλειδιά: συνοπτικοί, ιστορία έρευνας, αρχαία Εκκλησία

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Περιγραφή και Λύσεις που προτάθηκαν

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Περιγραφή και Λύσεις που προτάθηκαν