Το λεγόμενο συνοπτικό πρόβλημα κι οι λύσεις που προτάθηκαν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα IΙ

Συνοπτικό πρόβλημα, ορισμός, ιστορία έρευνας, οι νεότεροι χρόνοι.

 

Λέξεις Κλειδιά: συνοπτικοί, ιστορία έρευνας

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Οι σύγχρονες τάσεις στην έρευνα

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Οι σύγχρονες τάσεις στην έρευνα