Προφορική παράδοση και συλλογική μνήμη (Byrskog, LeDonn)

Η προφορική παράδοση κι οι μηχανισμοί διάδοσής της με έμφαση στις θεωρίες των Byrskog και LeDonne.

 

Λέξεις Κλειδιά: προφορικότητα, ιστορικός Ιησούς, Byrskog, LeDonne

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Προφορικότητα (Βασικές Μελέτες)

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Προφορικότητα (Βασικές Μελέτες)