Το ιδιαίτερο υλικό του Ματθαίου και το Λουκά

Ιδιαίτερο υλικό:  Ματθαίος και Λουκάς. Πιθανές πηγές.

 

Λέξεις Κλειδιά: κατά Ματθαίον, κατά Λουκάν, ιστορία πηγών

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Το ιδιαίτερο υλικό του Μτ και Λκ

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Το ιδιαίτερο υλικό του Μτ και Λκ