Θεολογικά θέματα και μοτίβα κι η θέση τους μέσα στην αφηγηματική δομή των τριών συνοπτικών ΙI

Θεολογικά θέματα και μοτίβα μέσα στα συνοπτικά, σχέσεις και αλληλεπιδράσεις Β΄ μέρος.

 

Λέξεις Κλειδιά: θεολογία, διακειμενικότητα, συνοπτικοί