Η Ιστορία του Πάθους

Οι παραδόσεις κι οι πηγές των συνοπτικών σχετικά με την ιστορία του Πάθους.

 

Λέξεις Κλειδιά: ιστορία πηγών, Πάθος, συνοπτικοί

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Η Ιστορία του Πάθους

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Η Ιστορία του Πάθους