Εισαγωγή στην ιστορία του αντισημιτισμού

Η προϊστορία του αντι-εβραϊσμού.

 

Λέξεις Κλειδιά: αντισημιτισμός, νέος αντισημιτισμός, παραδοσιακός αντι-εβραϊσμός, νεωτερικότητα

 

Περιγραφή: Αναλύεται ο όρος «Αντισημιτισμός». Εξηγείται γιατί είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με μια ιστορία του σύγχρονου αντισημιτισμού. Στη συνέχεια η ενότητα διατρέχει τα μεσαιωνικά χρόνια και τη διαδικασία περιθωριοποίησης του «διαφορετικού», του «άλλου» μέσα από την επικράτηση της χριστιανικής θρησκείας και συγκεκριμένων κανόνων γύρω από αυτή. (αντισημιτισμός, ολοκληρωτισμός, νεωτερικότητα). Τέλος η ενότητα κλείνει με την άνοδο του ευρωπαϊκού καπιταλισμού και την εποχή της νεωτερικότητας. Όσοι βρέθηκαν στην κορυφή του κύματος, οι οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές ή πνευματικές ελίτ της Γηραιάς ηπείρου, βρήκαν τον τρόπο να ωφεληθούν από τις κατακλυσμιαίες αλλαγές που έφερνε μαζί της η νέα εποχή. Για άλλους όμως η βίαιη ανατροπή των παραδοσιακών σχέσεων και των ως τότε ισορροπιών, αποτέλεσε την απαρχή μιας περιόδου δοκιμασίας. Οι εβραϊκοί πληθυσμοί της Ευρώπης αποδείχθηκαν το πλέον πρόσφορο θύμα. 

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Εισαγωγή στην ιστορία του αντισημιτισμού

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Εισαγωγή στην ιστορία του αντισημιτισμού