Οι απαρχές του σιωνιστικού κινήματος στη Θεσσαλονίκη

Σιωνιστικό κίνημα 1908-1912 και Α΄ παγκόσμιος πόλεμος.

 

Λέξεις Κλειδιά: Θεσσαλονίκη, σιωνιστικό κίνημα, Φλωρεντίν, α΄ παγκόσμιος πόλεμος

 

Περιγραφή: Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η ανάπτυξη του σιωνιστικού κινήματος στη Θεσσαλονίκη. Αναλύεται η αρχικά μικρή απήχηση του κινήματος καθώς το εβραϊκό millet της πόλης ήταν κυρίαρχο στην οθωμανική Θεσσαλονίκη και δεν είχε λόγους μετανάστευσης. Μετά το 1912 περιγράφονται οι οικονομικοί ανταγωνισμοί ανάμεσα σε Έλληνες χριστιανούς και σε Εβραίους και επισημαίνεται μία διαφοροποίηση ως προς την απήχηση του σιωνισμού στην εβραϊκή κοινότητα της πόλης, ωστόσο και πάλι αυτή δεν ήταν μεγάλη καθώς τα πρώτα χρόνια ένταξης στο ελληνικό κράτος υπήρχαν δυσκολίες αλλά όχι αξεπέραστες για τον εβραϊκό πληθυσμό. Τα δεδομένα θα αλλάξουν μετά την πυρκαγιά του 1917, τη Μικρασιατική Καταστροφή και την άφιξη των εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων στην πόλη, όπως θα δούμε στην επόμενη ενότητα.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Οι απαρχές του σιωνιστικού κινήματος στη Θεσσαλονίκη

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Οι απαρχές του σιωνιστικού κινήματος στη Θεσσαλονίκη