Επαναληπτική Βελτίωση

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ενότητας αφορά την επαναληπτική βελτίωση η οποία είναι μια τεχνική σχεδίασης αλγορίθμων για προβλήματα βελτιστοποίησης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η μέθοδος Simplex καθώς και το πρόβλημα του ευσταθούς γάμου.

 

Λέξεις Κλειδιά: Επαναληπτική βελτίωση, simplex, ευσταθής γάμος