Εκτίμηση Κοινωνικών Επιπτώσεων III
  1. Το κοινωνικό περιβάλλον
  2. Παρεμβάσεις, αλλαγές και επιπτώσεις
  3. Διαδικασίες κοινωνικής αλλαγής και ανθρώπινες επιπτώσεις
  4. Ενσωμάτωση των βιοφυσικών και κοινωνικών περιβαλλόντων
  5. Διαδικασίες κοινωνικής αλλαγής

Λέξεις κλειδιά: κοινωνικό περιβάλλον, παρεμβάσεις, ανθρώπινες επιπτώσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ_09. Εκτίμηση Κοινωνικών Επιπτώσεων III