Εκτίμηση Κοινωνικών Επιπτώσεων IV

Κατηγορίες κοινωνικών επιπτώσεων

  1. Υγεία και κοινωνική ευημερία
  2. Ποιότητα του περιβάλλοντος διαμονής
  3. Οικονομικές επιπτώσεις και υλική ευημερία
  4. Πολιτιστικές επιπτώσεις
  5. Επιπτώσεις στην οικογένεια και την κοινότητα
  6. Θεσμικές, νομικές, πολιτικές και επιπτώσεις στην δικαιοσύνη
  7. Σχέσεις φύλων

Λέξεις κλειδιά: υγεία, κοινωνική ευημερία, ποιότητα περιβάλλοντος, οικονομικές επιπτώσεις, πολιτιστικές επιπτώσεις, οικογένεια, κοινότητα, δικαιοσύνη, σχέσεις φύλων