Οικονομικά Εργαλεία της Περιβαλλοντικής Πολιτικής Ι
  1. Οικονομικά εργαλεία
  2. Η στρατηγική της άμεσης ρύθμισης

Λέξεις κλειδιά: οικονομικά εργαλεία, άμεση ρύθμιση

 

ΕΝΟΤΗΤΑ_11. Οικονομικά Εργαλεία της Περιβαλλοντικής Πολιτικής Ι