Οικονομικά Εργαλεία της Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΙΙ
  1. Περιβαλλοντικοί φόροι και επιβαρύνσεις
  2. Φόροι και τέλη
  3. Περιβαλλοντικές επιδοτήσεις
  4. Μεταβιβάσιμες άδειες εκπομπών ρύπων
  5. Προβλήματα

Λέξεις κλειδιά: περιβαλλοντικοί φόροι, περιβαλλοντικές επιδοτήσεις, μεταβιβάσιμες άδειες εκπομπών ρύπων

ΕΝΟΤΗΤΑ_12. Οικονομικά Εργαλεία της Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΙΙ