Οικονομικά Εργαλεία της Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΙΙΙ
  1. Περιβαλλοντικές συμφωνίες
  2. Το σύστημα αστικής ευθύνης ως μέσο για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους
  3. Το σύστημα οικολογικής σήμανσης (Eco-label)
  4. Σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (ΕΜΑS)

Λέξεις κλειδιά: περιβαλλοντικές συμφωνίες, αστική ευθύνη, εσωτερίκευση εξωτερικού κόστους, οικολογική σήμανση, οικολογική διαχείριση

 

ΕΝΟΤΗΤΑ_13. Οικονομικά Εργαλεία της Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΙΙΙ