1. Εισαγωγή
 1. Ηλικιωμένα άτομα
  1. ομάδες ηλικιωμένων ατόμων-γνωρίσματα
  2. ορισμοί
 2. Γήρας
  1. διαδικασία γήρανσης
   1. χαρακτηριστικά
   2. δημογραφικά-επιδημιολογικά στοιχεία
   3. φυσιολογικό γήρας vs παθολογικό γήρας (νόσος)
   4. στόχος περίθαλψης
 3. Προσέγγιση ηλικιωμένων ατόμων
  1. ηλικιωμένοι και οδοντιατρική περίθαλψη

 

Παρουσίαση

1. Εισαγωγή