2. Διαχείριση ηλικιωμένου ασθενή
  • Φυσιολογικές μεταβολές γήρανσης και συνέπειες
  • Φυσιολογικές μεταβολές στα οργανικά συστήματα και τις γνωστικές λειτουργίες
  • Παθολογικές vs φυσιολογικές μεταβολές
  • Κατευθυντήριες οδηγίες