3. Μεταβολές Στοματογναθικού Συστήματος (ΣΓΣ) με την ηλικία
 1. Στοματογναθικό σύστημα (ΣΓΣ)
  1. βίο-λειτουργικό σύστημα
 2. Μεταβολές ΣΓΣ (φυσιολογία v.s. Παθολογία)
 3. Φυσιολογική γήρανση
 4. Δόντια
 5. Αλλαγές στη μορφολογία των δοντιών με την πρόοδο της ηλικίας
 6. Συνεχείς αλλαγές στη δομή εξαιτίας περιβαλλοντικών επιδράσεων
 7. Οδοντίνη
 8. Πολφός
 9. Μαλακοί ιστοί
 10. Σιελογόνοι αδένες
 11. Αλλαγές στη ροή του σάλιου
 12. Νευρομυϊκό σύστημα
 13. Δομή των φατνιακών οστών