4. Μεταβολές Στοματογναθικού Συστήματος (ΣΓΣ) με την ηλικία ΙΙ
 1. Αποτριβή
  1. Φυσιολογία Vs παθολογία
 2. Τερηδόνα & χρόνια περιοδοντίτιδα
  1. Επιδημιολογικά στοιχεία
   1. Παράγοντες κινδύνου
   2. Πρόγνωση
 3. Βλεννογόνος
 4. Ολική νωδότητα
 5. Νευρομυϊκός μηχανισμός και προσαρμογή στις οδοντοστοιχίες