5. Ενδοδοντική θεραπεία σε ηλικιωμένους ασθενείς

Μεταβολές

  • στον πολφικό ιστό
  • στην πολφική κοιλότητα

Διαγνωστική διαδικασία και σχέδιο θεραπείας