6. Τερηδόνα ρίζας και κινητή προσθετική
  • Στατιστικά στοιχεία
  • Αιτίες αυξημένου τερηδονικού κινδύνου
  • Πρόληψη - Αντιμετώπιση