10. Φροντίδα ηλικιωμένου με σοβαρά συστηματικά νοσήματα. Ηλικιωμένος ασθενής με νόσο του Parkinson
  1. Ιδιοπαθής Νόσος του Parkinson
    1. Ορισμός
    2. Αιτιολογία
    3. Κλινικά Χαρακτηριστικά
  2. Κλινικά στάδια της νόσου του Parkinson
  3. Επιδημιολογία