Χειρουργικές Λοιμώξεις
  1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
  2. ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
  3. ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΙΣΗ ΚΟΙΛΟΥ ΣΠΛΑΓΧΝΟΥ
  4. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
  5. ΠΟΙΟΣ Ο ΣΤΟΧΟΣ
  6. ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΕΣ ΠΛΥΣΕΙΣ
  7. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
  8. ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ Ή ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ
  9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
  10. ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ