Εισαγωγή
 1. Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα;
  1. Ενδοοστικό τμήμα
  2. Τρόπος σύνδεσης με το υπεροστικό τμήμα
 2. Τύποι οδοντικών εμφυτευμάτων
  1. Ενδοβλεννογόνια
  2. Υποπεριοριστικά
  3. Διαγναθικά
  4. Ενδοοστικά εμφυτεύματα περιβαλλόμενα από ινώδη κάψα (λεπιδωτά)
 3. Ιστορικό οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων
 4. Σύστημα εμφυτευμάτων Bränemark – Nobelbiocare
  • Ομάδα Παν. Goteborg Σουηδίας - Bränemark Πρωτόκολλο
  • Ομάδα Παν. Βέρνης - Ελβετίας - Schroeder
 5. Μηχανισμοί ελέγχου ποιότητας
  • Απονομή ISO
  • Απονομή FDA
  • Απονομή ADA
  • Απονομή CE

Παρουσίαση

Εισαγωγή