Οστική επούλωση
  1. Σύστημα αιμόστασης
  2. Φλεγμονώδης αντίδραση
  3. Ολοκλήρωση οστεοενσωμάτωσης
  4. Οστική ανάπτυξη
  5. Διαφοροποίηση οστικής επούλωσης

Παρουσίαση

Οστική επούλωση