Ο ρόλος του κριτικά στοχαζόμενου εκπαιδευτή ενηλίκων

Ζητήματα ενδυνάμωσης των ενήλικων εκπαιδευομένων και η κοινωνική και πολιτική διάσταση του ρόλου του εκπαιδευτή.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ενδυνάμωση, εκπαιδευτής ενηλίκων, συστηματική παρατήρηση εαυτού, εξουσία, κριτικός φίλος, χειραφέτηση

 

Παρουσιάσεις

Μάθημα 11- Κριτικός στοχασμός και ενδυνάμωση
Μάθημα 12- Ο κριτικοστοχαστικός εκπαιδευτής και η κοινωνικο-πολιτική διάσταση του ρόλου του
Μάθημα 13- Ζητήματα αποτίμησης της μάθησης του κριτικοστοχαστικού εκπαιδευτή ενηλίκων