Βασικές Αρχές Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής

Η ενότητα αυτή ορίζει την έννοια της αναπαράστασης γνώσης και παρουσιάζει ένα σύνολο από μεθόδους αναπαράστασης γνώσης. Επίσης, ορίζει την συλλογιστική και παρουσιάζει και αναλύει τα είδη συλλογιστικής που είναι συνεπαγωγή, επαγωγή και απαγωγή.

 

Λέξεις Κλειδιά: Βασικές Αρχές Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής: Αναπαράσταση γνώσης, συλλογιστική, επαγωγή, συνεπαγωγή, απαγωγή.