Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής – Συστήματα Κανόνων

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει την αναπαράσταση γνώσης με κανόνες. Αναλύει τα πλεονεκτήματα της αναπαράστασης γνώσης με κανόνες και παρουσιάζει τα είδη των κανόνων καθώς και τις ιδιότητές τους, με ιδιαίτερη έμφαση στους συνεπαγωγικούς κανόνες και στους κανόνες παραγωγής. Τέλος, παρουσιάζει μια σειρά παραδειγμάτων εφαρμογών που κάνουν χρήση κανόνων. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής – Συστήματα Κανόνων: Κανόνες, συστήματα κανόνων, είδη κανόνων, συνεπαγωγικοί κανόνες, ευθεία / ανάστροφη ακολουθία εκτέλεσης κανόνων, Διαστρωμάτωση, κανόνες παραγωγής, συστήματα εξαγωγής συμπερασμάτων, συστήματα παραγωγής, έλεγχος εκτέλεσης κανόνων, χώρος εργασίας, αλγόριθμος RETE, ενεργοποίηση κανόνων, επίλυση συγκρούσεων, στιγμιότυπα κανόνων.