Εννοιολογικό πλαίσιο και προσδιορισμός του πεδίου μελέτης

Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και της Δια βίου Μάθησης, η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ως πεδίο μελέτης των επιστημών της αγωγής, ζητήματα έρευνας και συσχετισμού με τις κοινωνικές επιστήμες.

 

Λέξεις κλειδιά: συνεχιζόμενη εκπαίδευση, βασικές αρχές και χαρακτηριστικά, ο ρόλος των διεθνών οργανισμών, παραδείγματα, διεθνείς εξελίξεις, επαγγελματική κατάρτιση,  κράτος, οργανισμός μάθησης, εκπαιδευτική πολιτική, θεωρίες της αγωγής, επιδράσεις.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ_01. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ_02. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ_03. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ_04. Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ