Η εξέλιξη της γεωργικής εκπαίδευσης από την αρχαιότητα έως σήμερα

Η ενότητα επιχειρεί μια ιστορική αναδρομή από την αρχαιότητα έως σήμερα αναφορικά με την εξέλιξη της γεωργικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, καταγράφεται η εισαγωγή της έννοιας της γεωργικής εκπαίδευσης κατά τους αρχαίους χρόνους, ενώ γίνεται αναφορά και στη μυθολογία και στη σημασία της γεωργικής εκπαίδευσης, καθώς πρώτη η θεά Δήμητρα την εισήγαγε. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η γεωργική εκπαίδευση μέσα από το έργο ιστορικών, όπως ο Ξενοφώντας και ο Ησίοδος. Αναφέρονται επίσης κάποιες ημερομηνίες που αποτελούν σταθμούς στην εξέλιξη της γεωργικής εκπαίδευσης. Αναφέρεται ο ρόλος της Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών και Εκπαίδευσης στη μετάδοση γνώσης στους γεωργούς, ενώ τονίζεται ο ρόλος των τοπικών κέντρων αγροτικής ανάπτυξης στη γεωργική εκπαίδευση. Τέλος, γίνεται εκτεταμένη αναφορά στους φορείς παροχής γεωργικής εκπαίδευσης:  επαγγελματικά λύκεια, επαγγελματικές σχολές, τριτοβάθμια εκπαίδευση (τυπική γεωργική εκπαίδευση), ΟΓΕΕΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ (μη τυπική γεωργική εκπαίδευση).  

 

Λέξεις κλειδιά:Γεωργία και αρχαιότητα, γεωργία και μυθολογία, Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών και Εκπαίδευσης, Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, Τριτοβάθμια γεωργική εκπαίδευση, ΟΓΕΕΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ.