Αρχαιότητα. Ο πόλεμος στην εποχή του χαλκού. 3η χιλιετηρίδα – 1η πριν το έτος μηδέν.
  1. Η περίοδος των μεγάλων κρατών και της συγκρότησης της στρατιωτικής αριστοκρατίας.
  2. Η “ομηρική παρεξήγηση”
  3. Ο πόλεμος στους σκοτεινούς αιώνες (9ος – 8ος αι. π.Χ)
  4. Η επανάσταση των πολιτών – Πόλις
  5. Ειδική Βιβλιογραφία
  6. Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης.

Λέξεις κλειδιά: εποχή χαλκού, εποχή σιδήρου, Μεσοποταμία, Αίγυπτος, Μυκήνες, αρματομαχία, Ομηρος.

ΕΝΟΤΗΤΑ_02. Αρχαιότητα. Ο πόλεμος στην εποχή του χαλκού. 3η χιλιετηρίδα – 1η πριν το έτος μηδέν.