Από την Ρωμαϊκή Λεγεώνα στον Μεσαίωνα. 3ος αι. π.Χ. – 7ος αι. μ.Χ.
  1. Η Ρωμαϊκή λεγεώνα
  2. Ο Μεσαίωνας
  3. Ειδική Βιβλιογραφία
  4. Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης.

Λέξεις κλειδιά: ρωμαϊκή λεγεώνα, δουλοκτητικός τρόπος παραγωγής, φεουδαρχικός τρόπος παραγωγής, φέουδο, ιππότης.

ΕΝΟΤΗΤΑ_04. Από την Ρωμαϊκή Λεγεώνα στον Μεσαίωνα. 3ος αι. π.Χ. – 7ος αι. μ.Χ.