Γείτονες και συνεργάτες

Γνωριμίες, συστάσεις και στερεότυπα. Ερωτήσεις και απαντήσεις για την απασχόληση. Συμπλήρωση εντύπου άδειας παραμονής.

 

Λέξεις Κλειδιά: γνωριμία, συστάσεις, απασχόληση, έντυπο άδειας παραμονής

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Γείτονες και συνεργάτες

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Γείτονες και συνεργάτες