Πιθανότητες

Παρουσιάζεται μια εισαγωγή στη θεωρία των πιθανοτήτων και την πιθανολογική ανάλυση.

 

Λέξεις Κλειδιά: δειγματοχώροι, μεταβλητές, πιθανότητες, Kolmogorov, θεώρημα Bayes

 

Παρουσίαση

Ενότητα 02- Πιθανότητες