Εισαγωγικό Μάθημα

Η σχέση πολιτικής και πολέμου, πλεόνασμα, στρατός, δημιουργία και διατήρηση του μηχανισμού πολέμου.

Λέξεις Κλειδιά: πόλεμος και πολιτική, πόλεμος και κράτος, εξουσία

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Εισαγωγικό Μάθημα

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Εισαγωγικό Μάθημα