Ο πόλεμος στην εποχή του χαλκού

Μεγάλα κράτη, τεχνικές καινοτομίες, στρατιωτική αριστοκρατία, ανάλυση της “ομηρικής παρεξήγησης”, βελτίωση της παραγωγής, Φάλαγγα, Δημοκρατία, πολιτική. 

Λέξεις Κλειδιά: εποχή του χαλκού, πρώτα βασίλεια, στρατιωτική αριστοκρατία, αρματομαχίες, η εποχή του σιδήρου, Ομηρικά γένη, επανάσταση των οπλιτών, Πόλις, οπλίτες, πολίτες, φάλαγγα οπλιτών, δημοκρατία

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ο πόλεμος στην εποχή του χαλκού

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ο πόλεμος στην εποχή του χαλκού