Οι Παγκόσμιοι Πόλεμοι

Ολοκληρωτικός πόλεμος, πόλεμος χαρακωμάτων, πόλεμος φθοράς, στράτευση πληθυσμού, μαζικά κινήματα και πολιτική οργάνωση, σύμβολα και τελετουργίες, φασισμός, μηχανισμοί μαζικής θανάτωσης, Αντίσταση.

Λέξεις Κλειδιά: ολοκληρωτικός πόλεμος, πόλεμος χαρακωμάτων, πόλεμος φθοράς, οικονομία πολέμου, Βερντέν, μνημεία πεσόντων, πολεμική εμπειρία, παλαιοί πολεμιστές, κόκκινος στρατός, ένοπλη αντίσταση

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Οι Παγκόσμιοι Πόλεμοι

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Οι Παγκόσμιοι Πόλεμοι