Το Παλαιό Καθεστώς

Θρησκευτική Μεταρρύθμιση, Αντι-μεταρρύθμιση, μαζική επιστράτευση των μεσοστρωμάτων, τεχνικές βελτιώσεις, μακρόχρονος πόλεμος, μορφοποίηση του σύγχρονου κράτους.

Λέξεις Κλειδιά: παλαιό καθεστώς, Λουδοβίκος 14ος, μεταρρύθμιση, τριακονταετής πόλεμος, Γουσταύος Αδόλφος, θρησκευτικοί πόλεμοι, στρατιωτική θητεία – κληρωτοί, επιστράτευση

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Το Παλαιό Καθεστώς

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Το Παλαιό Καθεστώς