Καρλ φον Κλαούζεβιτς

Καρλ φον Κλαούζεβιτς, Πρώσος στρατιωτικός,  συγγραφέας περί της θεωρίας και της πρακτικής του πολέμου. 

Λέξεις Κλειδιά: Πρωσία, Κλαούζεβιτς, θέση και αντίθεση, «Περί του πολέμου», Ορισμός πολέμου, «Εντυπωσιακή Τριάδα»

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Καρλ φον Κλαούζεβιτς

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Καρλ φον Κλαούζεβιτς