Το σιωνιστικό κίνημα και οι θεωρίες συνωμοσίας

Ο πολιτικός σιωνισμός και η βρετανική πολιτική.

 

Λέξεις Κλειδιά: σιωνισμός, TheodorHerzl, MaxNordau, διακήρυξη Μπαλφούρ

 

Περιγραφή: Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η ανάπτυξη του σιωνιστικού κινήματος ως απάντηση ως ένα βαθμό στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών εθνικιστικών κινημάτων, στη διάλυση των μεγάλων αυτοκρατοριών και στη δημιουργία των εθνικών κρατών. Αναλύεται το πέρασμα από τον παραδοσιακό σιωνισμό στον πολιτικό σιωνισμό. Αναδεικνύονται κάποια σημεία σταθμοί, όπως το πρώτο συνέδριο, το σχέδιο Ουγκάντα, η διακήρυξη Μπαλφούρ ενώ παρουσιάζονται και οι πρωτεργάτες του πολιτικού σιωνισμού, όπως ο Herzl και ο Nordau. Στο τέλος της ενότητας επιχειρείται μία προσπάθεια να ερμηνευθεί η διαχρονική επιμονή των αντισημιτικών θεωριών συνομωσίας.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Το σιωνιστικό κίνημα και οι θεωρίες συνωμοσίας

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη