Ο ναζισμός και η ιδέα της εξόντωσης

Ο «Εβραίος» ως αφαίρεση.

 

Λέξεις Κλειδιά:  Άριος/Εβραίος, Zivilisation/Kultur, αναζωογονητικός αντισημιτισμός

 

Περιγραφή: Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά πώς κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου διαμορφώθηκε ένας λόγος γραπτός (συγγραφείς, τύπος) και προφορικός που συνδύαζε στοιχεία του σοσιαλιστικού αντισημιτισμού, του καθολικού και αντιδραστικού αντι-ιουδαϊσμού με το νέο επιστημονικό ρατσισμό. Στη Γερμανία, η διχοτόμηση Εβραίος/Άριος αντιστοιχούσε στη σύγκρουση μεταξύ Zivilisation και Kultur και χαρακτήριζε όλα τα γραπτά των θεωρητικών της «συντηρητικής επανάστασης». Το αντιθετικό σχήμα Άριος/Εβραίος αποτελούσε βασικό στοιχείο της εθνικιστικής κουλτούρας και μόνιμο παράγοντα κατασκευής και αρνητικού στιγματισμού της ετερό­τητας, ενάντια στην οποία διαμορφωνόταν η εθνική ταυτότητα τόσο στη Γερμανία, όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ο ναζισμός οικειοποιήθηκε λοιπόν τη θεώρηση του Εβραίου ως καθαρής αφαίρεσης και ως μεταφοράς του Zivilisation. Ήταν, ως προς αυτό, παιδί του αντισημιτισμού του 19ου αιώνα και μέσα από αυτήν τη διαδρομή έφτασε στην ιδέα του αφανισμού των Εβραίων για να υπάρξει μία ομοιογενής ανθρωπότητα. 

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ο ναζισμός και η ιδέα της εξόντωσης

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ο ναζισμός και η ιδέα της εξόντωσης