Σύγχρονες μεταμορφώσεις της εβραιοφοβίας

Οι χρήσεις των Πρωτοκόλλων των Σοφών της Σιών σήμερα. Μια περιδιάβαση στον κόσμο.

 

Λέξεις Κλειδιά: Αμερικανοεβραίοι, Άραβες, Ισραήλ, Παλαιστίνη, αντισιωνισμός

 

Περιγραφή: Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ο σύγχρονος αντισημιτικός λόγος, ο οποίος χαρακτηρίζεται και πάλι από θεωρίες συνομωσίας και την εκτεταμένη χρήση. Φορείς του είναι άνθρωποι του αραβικού κόσμου και ο αντισημιτικός τους λόγος είναι κυρίως αντισιωνιστικός. Ωστόσο, τώρα οι Εβραίοι ταυτίζονται με τον αμερικανικό παράγοντα ελέγχου του κόσμου, διαμορφώνεται δηλαδή η ιδέα του αμερικανοεβραϊκού ελέγχου και ο «Εβραίος» θεωρείται κατεξοχήν εκπρόσωπος της Δύσης.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Σύγχρονες μεταμορφώσεις της εβραιοφοβίας

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Σύγχρονες μεταμορφώσεις της εβραιοφοβίας