Οrientarsi in città
  1. Dare informazioni su indirizzo, città, provincia.
  2. Descrivere itinerari ed orari.
  3. Descrivere se stessi.
  4. Bibliografia.

Λέξεις Κλειδιά: προσανατολισμός στον χώρο, προσανατολισμος, προσανατολισμός στην πόλη

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

3. Οrientarsi in città

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

3. Οrientarsi in città