Ανάλυση Αλγορίθμων

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται έννοιες σχετικά με την ανάλυση των αλγορίθμων όπως η χρονική αποδοτικότητα, οι τάξεις μεγέθους και οι ασυμπτωτικοί συμβολισμοί Ο, Ω, Θ.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ανάλυση αλγορίθμων, αποδοτικότητα, καλύτερη περίπτωση, μέση περίπτωση, χειρότερη περίπτωση, τάξη μεγέθους, ασυμπτωτική κλάση, πύργοι του Ανόι, Fibonacci