Ωμή Βία

Η συγκεκριμένη ενότητα παρέχει βασικές έννοιες και παραδείγματα σχετικά με την τεχνική σχεδίασης «Ωμή Βία». Επίσης, παρουσιάζονται αλγόριθμοι «Ωμής Βίας» για ορισμένα κλασικά προβλήματα (π.χ. ταύτιση προτύπου, κυρτού περιβλήματος κ.α.)

 

Λέξεις Κλειδιά: Ωμή βία, bubble sort, εξαντλητική αναζήτηση

 

Παρουσίαση

Ενότητα 3: Ωμή Βία