Διαίρει και Βασίλευε

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται βασικές έννοιες και παραδείγματα σχετικά με την τεχνική σχεδίασης «Διαίρει και Βασίλευε». Συγκεκριμένα, αναλύονται δύο σημαντικοί αλγόριθμοι ταξινόμησης, ο αλγόριθμος της ταξινόμησης με συγχώνευση και ο αλγόριθμος της γρήγορης ταξινόμησης. Επίσης παρουσιάζεται ο πολλαπλασιασμός πινάκων αλά Strassen και ο αλγόριθμος Quickhull για το πρόβλημα του κυρτού περιβλήματος.

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαίρει και Βασίλευε, αναδρομή, ταξινόμηση με συγχώνευση, γρήγορη ταξινόμηση, Strassen, Quickhull